HOW TO GIVE FEEDBACK? / MALA KLINE (SI)

 

radionica

20.9. ● 15:00 – 22:30h ● Polukružna &TD

apap – Izvedbena Europa 

 

Feedback bi trebao biti potreba, nešto za čime žudiš. (B. van Lindt, DasArts)

Promišljanje i feedback osnovni su elementi stvaralačkog procesa za sve umjetnike aktivne u polju izvođačkih umjetnosti. Od ključne su važnosti za potporu umjetnicima u različitim fazama radnog procesa te za aktiviranje potencijala umjetničkog djela i samog autora. Tokom intenzivne poludnevne interdisciplinarne radionice work-share formata, Mala Kline će vas upoznati s metodom davanja feedback-a koja uključuje korištenje različitih formata i perspektiva pružajući autorima i izvođačima opširne, bogate i konkretne izvore za stvaralački rad. Sudionici radionice razmišljat će o odgledanim predstavama u njihovom sadašnjem obliku te zajednički pokušati ocrtati njihov umjetnički potencijal. Također će se raspravljati o načinima njihovog poboljšanja. Cilj je koristiti feedback i njegove tehnike u svrhu obogaćivanja kreativnog procesa i jačanja pozicije autora koji na ovaj način mogu dobiti uvid u ono što njihov rad zaista jest, kako utječe na publiku i što bi mogao postati.

Radionica uključuje prezentaciju različitih formata davanja feedbacka, projekciju filma o feedback-u nastalog u suradnji DasArts-a i Master Film i Sub-Pacific Films/Jack Faber-a, gledanje predstava M. Bilosnić This is you? (19.9. u 21:00h u MM centru) i R. Milevoj /T. Fellera & (20.9. u 20:00h u Velikoj &TD) te davanje feedbacka umjetnicima Ganz novog festivala. Prijave na edukultura.sc@gmail.com do 14.9. u ponoć.

* * *
Studenti kazališnog diplomskog programa Das Arts u Amsterdamu u suradnji s filozofom Karimom Benamarom razvili su novu metodu davanja tzv. feedback-a ili povratne informacije. Postoje različiti načini davanja feedbacka, čemu svjedoči i niz različitih formata koje su osmislili: Potvrdni feedback, Otvorena pitanja, Alternativna perspektiva i druge. Mala Kline, koja je na DasArts-u studirala u periodu razvijanja ove metode, na poziv Ganz novog festivala podijelit će tehnike feedback metode sa zainteresiranim kolegama u Zagrebu. 
Radionica se realizira u sklopu projekta ‘EDUKULTURA SC’ i ‘apap – Izvedbena Europa’ uz potporu Ministarstva kulture RH, Grada Zagreba i Programa Europske Unije – Kultura 2007.-2013.