ŽIVA TRADICIJA SA SVETLANOM SPAJIĆ / SVETLANA SPAJIĆ (RS)

radionica

16.-17.9. ● 16:00-21:30h ●  MM centar

17.9. ● 22:30h ●  prezentacija radionice ● MM centar                       

Svetlana voli dijeliti s drugima svoje pjevanje i svoje priče, a cijeli njezin rad ujedno je posveta velikim pjevačima tradicionalne glazbe od kojih je učila pjevati stare pjesme. Takvo pjevanje oslobođeno je kategorija tona, nota, melodije, stiha, intonacije i podrazumijeva dosta slobode te zato u potpunostizazvuči jedino kod oslobođenih pjevača.  Svetlana voli dijeliti s ljudima najstarije tradicionalne oblike pjevanja kao što su pjevanje na glas, ganga, kolanje i  stare pjevačke tehnike kao što su potresanje, orzenje, itd.  Veliku pažnju pridaje  fokusu, projekciji zvuka, čujenju i slušanju, pojedinačno i u okviru grupe.  Vjeruje da žive tradicije nema bez predanja samog,  i bez punog, aktivnog i osobnog odnosa među pjevačima. Ako postoji  ‘hardcore’ kada je u pitanju narodna muzika, onda je Svetlana Spajić predstavnik njegovog hardlajn krila. Kod Svetlane Spajić  su pjevačke tehnike, osobitosti lokalnih leksika, tematska orijentacija provučene bez ikakvog ustupka nenaviklom slušaocu, neutreniranom uhu. Autentičnost se očituje najprije u tome što je ovo glazba koja ruši intenzitetom, ali ne radi ni najmanji ustupak u smjeru dočekivanja slušaoca na pola puta. Borit ćete se sa ovom muzikom, onako kako se ona borila protiv zaborava. (U. Smiljanić)

Prijave na edukultura.sc@gmail.com do 11. rujna u ponoć.

Radionica se realizira u sklopu projekta ‘EDUKULTURA SC’ Kulture promjene SC-a uz potporu Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba.

Ovo je narodna glazba koja rasteže ideje komunikativnosti i narodnosti do samih granica smisla, dodirujući se bez napora sa najapstraktnijom avangardom koju poznajete. (U. Smiljanić)

Dalibor Talajic color1