AN KALER (A)

 

 www.ankaler.org

_Moj interes za_živu izvedbu, pokret, prostor, utjelovljenje povezan je s obrazovanjem u području vizualnih umjetnosti. Zato ne smatram svoj rad plesom – ne želim negirati ples – ali kritična sam prema ograničenjima toga medija kao zatvorenog. Svaki put kad započinjem rad na izvedbi, moram razmisliti o mediju u kojem / s kojim želim raditi. Ponekad mi je jasno od samog početka, a ponekad, kao u one place after, nakon nekog vremena shvatim da je ono što sam mislila da će biti solo izvedba postala performativna instalacija. Prema tome, više me zanima koncept koreografije – načina na koji različite umjetničke prakse jedna na drugu utječu – jer mi često istovremeni rad u više medija pomaže razumjeti ili probaviti materijal kojim se bavim._obrazovanje_ Nakon studija Transmedijalne umjetnosti sa Sveučilišta za primijenjene umjetnosti u Beču, An Kaler završava BA pilot program Suvremeni ples, kontekst, koreografija sa Inter-University Center for Dance u Berlinu.

Zapravo ne znam mogu li razdvojiti svoje iskustvo izvođača i koreografa, čini mi se da su usko povezani. ‘Koreograf’ u meni se uvijek pomalo pokušava držati na distanci, uvijek pokušava ostaviti prostor za refleksiju. 

POLICA

umjetnici: Andrea Geyer, Sharon Hayes

knjige Sarah Ahmed: Queer, Phenomenology

filmovi od Emily Wardill, Clair Denis

An Kaler