MARIA JEREZ (ES)

 

mariajerez.tumblr.com

_Maria_Radim ono što sam radila kao dijete u igri sa svojom sestrom: prerušavam se, izvodim, plešem, pretvaram se, snimam filmove, čitam, pišem, fotografiram, crtam, kopiram… Vrlo rano sam počela surađivati s različitim umjetnicima i od tada razvijam praksu gledatelja i čitateljas fokusom na pojmovima kontaminacije, mnogostrukosti, granice, stvarnosti, fikcije, baroka, koreografije, filma, gledatelja, uloga, kazališta, konvencija… Moja praksa se zasniva na tome da svaki novi proces otkriva i novi format. On se sastoji od razvijanja posebnog jezika koji jedino može nastati u tim novim specifičnim uvjetima. Želim razvijati svoju praksu kao eksperimentalni kontinuum koji pogađa ne samo vidljivi dio rada – umjetničko djelo – već i metodologije koje se stalno razvijaju, kontekste koji se oko umjetničkog djela stvaraju, publiku, odnose._obrazovanje_Maria Jerez rođena je u Madridu gdje je završila povijest umjetnosti (1999-2000) i audiovizualne komunikacije (1998-1999) na Sveučilištu u Madridu.

POLICA

Uh…treba mi pivo da bih odgovorila na ovo pitanje. Dođite pogledati predstave pa poslije možemo pričati o tome. U međuvremenu ću ponovno pročitati knjigu ‘Nimfe’, G. Agambena.

Maria Jerez