ŽIVA TRADICIJA SA SV...

radionica 16.-17.9. ● 16:00-21:30h ●  MM centar 17.9. ● 22:30h ●  prezentacija radionice ● MM centar                        Svetlana voli dijeliti s drugima svoje pjevanje i svoje priče, a cijeli njezin rad ujedno je posveta velikim pjevačima tradicionalne glazbe od kojih je učila pjevati...

HOW TO GIVE FEEDBACK...

  radionica 20.9. ● 15:00 – 22:30h ● Polukružna &TD apap – Izvedbena Europa    Feedback bi trebao biti potreba, nešto za čime žudiš. (B. van Lindt, DasArts) Promišljanje i feedback osnovni su elementi stvaralačkog procesa za sve umjetnike aktivne u polju izvođačkih umjetnosti. Od...

RADIONICA LUMINOAKUS...

 radionica 17.- 18.9. ● 17:30-21:00 ● dvorište SC & SEK 18.9. ● 22:00 ● prezentacija radionice ● Teatar &TD Hrvatski umjetnici Miodrag Gladović i Bojan Gagić održat će radioniculuminoakustike, koja se temelji na pretvaranju svijetlećih objekata u zvukovne slike putem fotonaponskog...

LET’S SHARE REFERENC...

 radionica  13. -15.9. ● zatvorena: 15:30 – 19:30h, otvorena: 20:00 – 22:30h ●  Polukružna &TD apap – Izvedbena Europa   Španjolska umjetnica Maria Jerez  okupila  je 5 umjetnika – Sašu Božića, Hrvoja Hiršla, Adrianu Josipović, Vedranu Klepicu i Teu Tupajić – koji trenutno rade na...

Ganz novi festival u...

USVAJAMO MLADE FOTOGRAFE! Kultura promjene SC-a nastavlja s usvajanjem mladih umjetnika, ali ovog puta u fokusu su mladi fotografi i oni/one koji to tek žele postati! Pozivaju se studenti fotografije, likovnih umjetnosti, filma, ali i ostalih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji se za...